YAMAKAWA MACHINERY CO.,LTD.
NO.73 DONGCHENG RD., DONGSHAN TOWNSHIP
YILAN COUNTRY 269, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-3-9904781  FAX: 886-3-9904663
e-mail:yamakawa@ymkw.com.tw